Oferta

Oferta dzierżawy gruntu
 • za każdy wydzierżawiony hektar płacimy od 8 do 10 tysięcy zł (stały przychód przez cały okres dzierżawy - w sumie około 500 000 tysięcy złoty)
 • działki dzierżawimy na 25 lat z możliwością przedłużenia o 5 lat
 • po upływie czasu dzierżawy doprowadzamy działkę do stanu sprzed budowy farmy
koszta
solar-panel-array-1591350_1280
Kryteria jakie muszą spełniać działki:
 • klasy bonitacyjne gleby: IVa. IVb, V, VI
 • odległość od linii średniego napięcia (w zasięgu wzroku)
 • teren niezalesiony, niezalewowy
 • dostęp do drogi
 • ukształtowanie terenu (płaskie lub nachylenie w kierunku południowym)
 • powierzchnia minimalna działki lub sąsiadujących ze sobą działek - 2 ha
 • minimalna szerokość działki - 50 metrów
 • przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (zabudowa przemysłowa lub tereny przeznaczone pod eletrownię fotowoltaiczne) lub brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenngo.